Showing all 7 results

 • Weinert 40086 KIT

  673.00 incl. BTW/VAT
 • DRG BR 44 012 Micro Feinmechanik 99106 H.L – LVA Grunewald

  1,749.00 incl. BTW/VAT
 • SOLD – BBÖ 1C1 10.18 Micro-metakit 96703H

  1,490.00 incl. BTW/VAT
 • SOLD Micro-metakit 97500H K. Bay. Sts. B. BIX no. 1000

  1,120.00 incl. BTW/VAT
 • DRG BR 38 4114 – Micro Metakit 99803H

  1,499.00 incl. BTW/VAT
 • K. Bay. Sts. B. – B XI 1201 – Micro Metakit 97300H

  1,199.00 incl. BTW/VAT
 • Baden livery 2-10-0 Class – Lemaco HO-046/2

  990.00 incl. BTW/VAT